STAGEDISCRIMINATIE:
WAT DOEN WE ERAAN ?

Werkervaring opdoen tijdens je studie is niet alleen leuk en broodnodig maar ook behoorlijk spannend. Nogal frustrerend dus als je voordat je kunt beginnen, al afgewezen wordt. Voor veel studenten met een migratieachtergrond is dit echter het geval. Stagediscriminatie is een feit.

Uit onderzoek blijkt dat mbo-studenten met een biculturele achtergrond veel meer moeite hebben met het vinden van een stageplek. Onderwijsminister Van Engelshoven vindt dit niet kunnen: “Ik hoor werkgevers klagen over tekorten.

Tegelijkertijd is er sprake van discriminatie. Soms bewust, soms onbewust. Ik ben benieuwd of werkgevers beseffen wat ze aanrichten. Want je knakt een droom, je beschadigt bij mensen het gevoel dat er plaats voor ze is in de maatschappij, én je ondermijnt het beeld van een rechtvaardige samenleving.”

ILLUSTRATIE: TONKE KOPPELAAR

HARDE AFSPRAKEN
Ongeveer één op de zeven mensen doet melding van discriminatie, weet Cemil Yilmaz. Samen met zijn collega’s van IZI-solutions werkt hij hard om discriminatie tegen te gaan in heel Nederland. Volgens hem moeten antidiscriminatievoorzieningen, gemeente, politie, Openbaar Ministerie, werkgevers en onderwijs veel beter samenwerken en harde afspraken maken. “Je kunt bijvoorbeeld denken aan extra controles bij bedrijven, maar ook aan het belonen van werkgevers die er positief mee aan de slag gaan.”

DE WERELD INDELEN
Wat werkgevers kunnen doen om onbewuste discriminatie te verminderen, dat weet Nina Blussé. Zij is psycholoog en geeft inclusiviteitstrainingen. De basis is dat je beseft dat iedereen vooroordelen heeft, die je gebruikt om de wereld in te delen. Nina: “Als je niet alles categoriseert zou je de hele dag stil moeten staan en opnieuw bedenken hoe je je moet gedragen tegenover een collega, een collectant of een leraar. Als je je daar bewust van bent, ben je al een heel eind.” Je brein hier aan laten wennen, is wel een proces van jaren, maar levert uiteindelijk alleen maar winst op.

CONCURRENTEN SLIMMER AF
Wat hierbij enorm helpt, is als je in je directe omgeving mensen hebt met verschillende achtergronden, leeftijden, seksen en seksuele voorkeuren. Zo voed je je brein met andere perspectieven en ben je beter in staat je in anderen te verplaatsen. Nina weet uit eindeloos veel lange-termijnonderzoeken dat bedrijven met een diversiteit aan werknemers hun concurrenten meestal slimmer af zijn. Voor bedrijven is het dus ontzettend nuttig om hun sollicitanten blind te beoordelen, door bijvoorbeeld namen of leeftijden op sollicitatieformulieren weg te halen. Wat ook helpt volgens Nina zijn diverse targets voor diversiteit, of checken in welke mate je selectiemiddelen zorgen dat je onbewust mensen voortrekt.

WAT KUN JE DOEN?
Word jij bij een stage om je afkomst, geloof, geslacht of leeftijd gediscrimineerd? Meld dit bij Meldpunt Stagediscriminatie via www.s-bb.nl/stagediscriminatie.