Vrijheid van geloof

Hoe belangrijk vind jij vrijheid van geloof? Deze vrijheid is voor de een vanzelfsprekend, maar voor de ander niet.

We leven in Nederland in een vrij land. Je mag bijvoorbeeld geloven wat je wilt: er is vrijheid van godsdienst. Dat zie je terug op straat. Zo zijn er kerken, moskeeën, synagogen en andere gebedshuizen. En je mag natuurlijk ook niets geloven en zonder religie leven.

De Prijs van Vrijheid

“Heb je de vrijheid om te discrimineren?”

Vrijheid betekent ook dat er in Nederland allerlei soorten scholen zijn, of verzorgings- en verpleeghuizen, met een bepaalde identiteit. Er zijn openbare scholen, maar ook christelijke of islamitische. En je hebt neutrale verpleeghuizen, maar er zijn ook verpleeghuizen met een religieuze, veelal christelijke, achtergrond. Daar kiezen de mensen vaak bewust voor.

Soms botst de vrijheid van de een met de vrijheid van de ander. Op een ROC in Rotterdam gebeurde het volgende: drie islamitische studentes zochten een stageplaats in het lokale verzorgingshuis met vooral christelijke bewoners. De studentes hadden de juiste vooropleiding, maar kregen toch geen stageplek. De bewoners wilden niet door moslima’s geholpen worden.

Illustratie: Sara Kolster / Studio Parkers

Rachida: “Ik ben student Zorg en welzijn en wil graag in een verzorgingshuis werken. Mijn eigen oma woont in een verpleeghuis en wat haar verzorgers allemaal voor haar doen, vind ik heel belangrijk. Dat is de reden dat ik voor deze opleiding heb gekozen. Dat ik geen stageplek heb gekregen in een christelijk verzorgingshuis vind ik belachelijk. Ik draag dan wel een hoofddoek, maar ik kan net zo goed mijn taken uitvoeren als mijn medestudenten die niet islamitisch zijn.”

Henk: “Ik werk als coördinator in het verzorgingshuis. De studentes vonden het erg jammer dat de stage niet door kon gaan in ons verzorgingshuis. Maar het is goed dat bewoners hun wensen kenbaar mogen maken. Iedereen moet zelf kunnen bepalen door wie hij of zij geholpen wordt. Als vrouw wil je in sommige gevallen liever door een vrouwelijke arts geholpen worden, dat vinden we toch ook normaal? Het kan soms betekenen dat je iemand afwijst. Dat is dan maar zo.”

Nederland is een vrij, maar ook een divers land. We moeten iedereen in zijn of haar waarde laten en we moeten daarbij voorkomen dat mensen worden gediscrimineerd. Ook dat is een belangrijk recht van iedereen in Nederland. Maar wat als de vrijheid en de rechten van de een botsen met de vrijheid en de rechten van de ander?

De islamitische ROC-studentes willen niet gediscrimineerd worden als ze een stageplaats zoeken. Het christelijke verzorgingshuis wil de vrijheid van de bewoners respecteren en ze zelf laten kiezen door wie ze verzorgd willen worden.

De Four Freedoms

Al tijdens de Tweede Wereldoorlog werd nagedacht over wat vrijheid nou precies is, en hoe deze vrijheid het best beschermd kan worden. De Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt benoemde in 1941 de Four Freedoms, vier vrijheden die tijdens oorlog onder druk staan. Deze vier vrijheden zijn: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van religie, vrijwaring van angst en vrijwaring van gebrek. Tot op de dag van vandaag zijn deze vrijheden belangrijk.