een geschiedenis
van vrijheid

Een geschiedenis van vrijheid

508 V. CHRISTUS

De Griekse stadsstaat Athene wordt een democratie.


1215

De Magna Carta wordt opgesteld in Engeland; een document over vrijheden en rechtspraak dat door de Engelse koning werd ondertekend. Dit werd afgedwongen door de edelen, omdat zij vonden dat de koning zijn macht misbruikte.


1670

De filosoof Spinoza schrijft in zijn boek over de vrijheid die heerst in Nederland, waar mensen met verschillende geloven naast elkaar samen leven.


1787

De Amerikaanse grondwet legt de rechten van burgers vast. Het recht
op vrije meningsuiting, persvrijheid en vrijheid van godsdienst staan er in.


1789

Tijdens de Franse Revolutie wordt de Verklaring van de rechten van de mens en de burger opgesteld.
In dit document worden alle burgers als gelijk bestempeld en hebben ze dezelfde vrijheden en rechten.


1848

Nederland krijgt een nieuwe grondwet, geschreven door Thorbecke. Hierin staat ook de vrijheid van onderwijs, persvrijheid en de vrijheid van godsdienst.


1865

De slavernij wordt afgeschaft in de Verenigde Staten. Nederland, Groot-Brittannië en andere landen hebben in de jaren daarvoor de slavernij ook afgeschaft.


1919

Nederland krijgt Algemeen Kiesrecht, alle volwassen mannen en vrouwen mogen stemmen.


1940-1945

Nederland wordt bezet door nazi-Duitsland, waardoor de bescherming door de rechtsstaat wegvalt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog stelt de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt de vier belangrijkste vrijheden van mensen op: de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst, leven vrij van armoede en leven vrij van angst.


1948

De Verenigde Naties nemen de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aan.In deze verklaring staan de belangrijkste vrijheden en rechten van mensen beschreven. Naast de bekende vrijheden, zoals vrijheid van meningsuiting, zitten er ook rechten in zoals het recht op een eerlijke rechtszaak, recht om te staken en het recht om niet gemarteld te worden. Ook democratische rechten en vrij-heden, zoals de vrijheid om te stemmen wat je wilt in vrije verkiezingen, staan in het verdrag.


2001

De eerste homoseksuele stellen in Nederland trouwen voor de wet. Nederland is hiermee het eerste land in de wereld waar mensen van het hetzelfde geslacht met elkaar in het huwelijk kunnen treden.