92 & 23 jaar

Als je het ergens niet mee eens bent, moet je soms tegen de stroom inzwemmen. Zo houd je het recht om mee te beslissen. Om mee te doen. Hoe doen verschillende generaties dat?

Chris

“In de oorlog wilde ik bij het verzet, maar ze zeiden dat ik te spontaan en te jong was. Wel strooiden we ’s nachts duizenden geknipte v’tjes op straat: het symbool van Radio Oranje. En ik bracht in het geheim duizenden guldens naar de vrouwen van de machinisten die, toen we dachten bevrijd te worden, staakten. Na de oorlog bleef ik me verzetten tegen onrecht. In 2016 bereikten we met de handtekeningenactie van vredesorganisatie Pax dat de meerderheid van de kamerleden ons voorstel als Nederland te pleiten voor een verbod op kernwapens overnam. Én dat minister Koenders toezegde aan die wens tegemoet te komen.

Chris (92 jaar)

When injustice becomes law, resistance becomes duty. Mensen zeggen: ‘Denk je dat het helpt?’. Maar als maar één brief via Amnesty helpt om iemand uit de gevangenis te krijgen, dan is het goed. Die dwaasheid moet je hebben, zodat je kunt doen wat onmogelijk lijkt. Ik heb het gevoel dat er ook onder jongeren een groep is die zegt: ‘Ik wil dit niet’. Dat stemt me hoopvol.”

Ze zeggen: moet jij in je eentje de wereld veranderen?

Jasmine

“Mijn zwager volgt veel debatten. Die ontdekte dat er een demonstratie was toen met de discussie over bed-bad-brood. Ik ben toen naar het Spui in Den Haag gegaan. Daar heb ik de kunstenares Tinkebell voor het eerst gezien. Zij doet veel, haar kunst is verzet. Ik ging naar die demonstratie omdat ik wilde laten zien waar ik voor sta. Ik vond het mooi om te zien dat daar allemaal mensen kwamen uit eigen overtuiging. Je krijgt dan het gevoel dat je sterker staat. Dat je een verschil kan maken als je je samen laat horen. Soms denk je: ‘Wat heeft het allemaal voor zin?’. Maar dat is ook verzet, dat je een andere mening hebt dan de rest en dat je die laat horen. Laatst heb ik de petitie tegen de sleepwet getekend. Het belangrijkste vind ik dat mensen weten dat zulke initiatieven bestaan, zodat ze een eigen mening kunnen vormen. Wat die mening is ook is.”

Als je het niet probeert, gebeurt er sowieso niks

Jasmine (23 jaar)