Vrij zijn van armoede

Tot waar reikt jouw verantwoordelijkheid?