75 jaar
Verenigde Naties

De VN bestaan 75 jaar. VN-jongerenambassadeur Jahkini vertelt over haar betrokkenheid bij de VN.